Husab Fastigheter AB förvaltar både egna och andras bostadshyreshus i Stockholm.

Inom verksamhetsgrenen finns även det nyligen förvärvade Fastighetsbolaget Finsmidet AB.

Bolaget har en lång historia som fastighetsägare av hyresrätter i Stockholm. I det egna beståndet bygger koncernen nödvändig kunskap för att utveckla fastigheter i allmänhet, en kunskap som är viktig för hela kedjan, från planläggning, bygg och förvaltning. Just nu förvaltar vi ungefär 200 lägenheter. Ambitionen är att utveckla fastighetsbeståndet ytterligare.

Vår bostadsförvaltning bygger på att ha nära till kunderna. Genom att koncentrera innehavet till Stockholm påverkar det möjligheterna att bygga bättre relationer. Den personliga relationen är viktig och inom bolaget pågår ständigt möten som syftar till att utveckla relationerna.

Målsättningen är att vara en modern och långsiktig fastighetsägare. Ett hyreskontrakt ställer stora krav på oss och våra hyresgäster, och vi jobbar aktivt med att uppfylla behov.

Förvaltningen stödjer också den externa förvaltningen av bostadsrättföreningar under byggtiden för Husab Bostad AB. Hanteringen av den centrala administrationen säkerställer också en möjlighet att växa inom beståndet. Vi tillämpar internbyteskö och lämnar vartannat ledigt kontrakt till Stockholms stads bostadsförmedling.

Husab Fastigheter AB förvaltar både egna och andras bostadshyreshus i Stockholm.

Inom verksamhetsgrenen finns även det nyligen förvärvade Fastighetsbolaget Finsmidet AB.

Bolaget har en lång historia som fastighetsägare av hyresrätter i Stockholm. I det egna beståndet bygger koncernen nödvändig kunskap för att utveckla fastigheter i allmänhet, en kunskap som är viktig för hela kedjan, från planläggning, bygg och förvaltning. Just nu förvaltar vi ungefär 200 lägenheter. Ambitionen är att utveckla fastighetsbeståndet ytterligare.

Vår bostadsförvaltning bygger på att ha nära till kunderna. Genom att koncentrera innehavet till Stockholm påverkar det möjligheterna att bygga bättre relationer. Den personliga relationen är viktig och inom bolaget pågår ständigt möten som syftar till att utveckla relationerna.

Målsättningen är att vara en modern och långsiktig fastighetsägare. Ett hyreskontrakt ställer stora krav på oss och våra hyresgäster, och vi jobbar aktivt med att uppfylla behov.

Förvaltningen stödjer också den externa förvaltningen av bostadsrättföreningar under byggtiden för Husab Bostad AB. Hanteringen av den centrala administrationen säkerställer också en möjlighet att växa inom beståndet. Vi tillämpar internbyteskö och lämnar vartannat ledigt kontrakt till Stockholms stads bostadsförmedling.